logo_1
f_icon
04-69500-40
052-366-4201
מנטאור פרסום ושילוט
אזור תעשיה דרומי, קרית שמונה
שילוט דיגיטלי (על פי הגדרת החוק) – מתקן הכולל מסך אלקטרוני או כל כלי אחר להצגה ויזואלית של מידע, תוך שימוש בכלים אלקטרונים. כלומר – כל הטלוויזיות והמסכים המותקנים בצידי הדרכים כשעליהם מוצגים מסרים שיווקיים כאלה ואחרים – נחשבים גם לשילוט דיגיטלי. יתרונות? חסרונות? הכל במאמר

הכתבה נלקחה מאתר "דפי זהב"