logo_1
f_icon
052-366-4201
מנטאור פרסום ושילוט

שלטי בטיחות לעסקים מפעלים ומוסדות,

שלטים בעלי עמידות גבוהה לשמש ולגשם ומחזיקים לאורך זמן..

שלטי בטיחות/ שלטי הכוונה לדוגמא:
שלטי ביטחות מPVC
שלטי בטיחות מאלומיניום
שלטי בטיחות עמידים לכל תנאי מזג האוויר
שילטי הכוונה אלומיניום
שילוט שלטי הכוונה PVC
שלטי בטיחות על קאפה

שלטי ביטחות למפעלים/לעסקים:
שלטי הבטיחות אלו השלטים החשובים ביותר במוסדות ובמפעלים אלו שלטים אשר במקומות מסויימים מחייבים שיהיו שלטי בטיחות,
אצלנו במנטאור שלטים ניתן למצוע את כל סוגי השלטים, שלטים עמידים ביותר אשר מחזיקים בכל תנאי מזה האוויר
מבחר אפשריות לשלטי בטיחות למפעלים לדוגמא:
שלטי איסור כניסה
שלטי הוראות
שלטי מידע מוארים
שלטי בטיחות פולט אור
שלטי בטיחות מוארים
שלטים מאורים בתאורת לד